Föreningsstämman – beslut om gårdsrenovering och ny styrelse m m

En av 2000-talets mest besökta och välförberedda föreningsstämmor ägde rum 20 maj. Den största punkten handlade om förslag till gårdsrenovering och gick igenom med applåder. Många medlemmar har bidragit till det förslag som spikades. Tack!
Vi tackade av Kajsa Boström, ordförande sedan många år och som nu flyttat från huset. Glädjande nog kommer hon att ha en rådgivande funktion ett tag till. Avgår gör också Anders Rehnberg, men även honom kommer vi att kunna rådfråga framöver. Beata Mollberg och Daniel Stridfeldt avgick tidigare i år och nu också formellt.
Vi välkomna tre nya i styrelsen Lisa Melin, Max Krabbenhöft och Anna Karlsson.
Styrelsen består nu av Anders Bengtsson, Martin Camitz, Shira Jacobs, Max Krabbenhöft, Alex Maslov, Lisa Melin, Anna Karlsson, Ann Kylén och Patrik Wartia.
Ny internrevisor är Malin Verin och internrevisorssuppleant sedan många år är Stig Hansson. Valberedningen består av Per Banker och Tove Sjöberg.
 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *