Värme

Nu går vi in i vintersäsongen. Säkra tecken är att elementen är varma och Fortum byter till vintertaxa på värmen och vattnet. Ca 7500 kr per år betalar varje lägenhet för sin värme och det är föreningens i särklass största löpande kostnad. 
 
Innan du skruvar upp elementen:
 – Se till att fönstren är stängda och att tätningslisterna sitter bra och är rena från damm och smuts .
 – Stäng ventilerna (men inte helt)
 – Stäng badrumsdörren
 – Klä dig varmare
 – Har du framtaget undergolv (smala furubrädor) bor du i en extra otät lägenhet och får acceptera lite lägre temperatur.
 
Dubbeldörrarna i trapphuset fyller en funktion och det är nu dags att hålla dem stängda. Visa hänsyn mot de som har vägg mot dörrarna och stäng dem försiktigt nattetid.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *