Fönsterrenovering

Fönsterrenoveringen pågår nu i uppg 9, 10 och 11. Arbetet är betydligt mer omfattande än vi planerat och budgeterat för. Det oväntade arbetet som uppstått är att många träsnickerier måste bytas ut, detta i en omfattning ingen hade kunnat förutse. Därför kommer den totala entreprenadtiden att förlängas från 2 till 3 år. I höst kommer arbetet att fortgå mot Borgmästargatan och till våren fortsätter vi med fasaden Åsögatan mot gård. Vi kommer även att genomföra stickprovskontroller i ett 40-tal lägenheter för att bedöma omfattningen av resterande arbeten. Under arbetet faller det ned en hel del puts runt fönstren, dessa putsskador kommer att lagas med hjälp av en byggkran från marken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *