Renovering av fönster

Fönsterrenoveringen har inletts och det har tyvärr visat sig att renoveringsbehovet var betydligt mer omfattande än vad som kunnat förutses, en ny tidsplan och budget måste därför tas fram tillsammans med vår fönsterkonsult och Tre kronor. När vi vet mer exakt hur tidplanen kommer att se ut kommer vi ut med ny uppdaterad information, men vi kan med säkerhet säga att arbetet kommer att ta längre tid än 2 år. När Klippgatan mot gård, där arbete nu pågår, är klar kommer man att påbörja renoveringen på Borgmästargatan mot gård. Innan arbetet sätts igång på Borgmästargatan kommer man att göra en försyn i ett antal lägenheter för att bättre kunna räkna på tid och kostnader. Tre kronor aviserar, de är också medvetna om att folk är på semester, så de påbörjar arbetet hos de medlemmar som är hemma.

En följd av renoveringsarbetet är att fasaden släppt runt fönsterbågarna, vi kommer närmaste tiden titta på hur vi bäst, billigast och snyggast kan reparera de putsskador som uppstår i samband med renoveringsarbetet (putsen sitter löst sedan innan).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *