Nyheter från föreningsstämman

Till stämman fanns två motioner inlämnade, en om att begränsa öppettiderna i miljörummet och en om att bygga en bastu. Motionen rörande miljörummet röstades ned och motionen om bastu bordlades. En grupp bastuintresserade (vem som helst får engagera sig) har fått i uppdrag att utreda frågan till nästa stämma, där ett förslag innehållande placering, byggkostnad, erforderliga krav, intresse hos medlemmarna samt praktisk hantering kring städning, bokning mm. ska presenteras. Motionen är bordlagd, så den kommer automatiskt upp igen på nästa stämma. Styrelsen kommer alltså inte engagera sig i denna fråga utan någon medlem får själv dra igång detta projekt tillsammans med andra frivilliga. Det går såklart att bolla med styrelsen, men vi kan inte avsätta tid för detta.

Stämmoprotokollet har skickats ut på mail.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *