Det röda trädet

Det vackra trädet med de mörkröda bladen höll på att brytas av och har nu fällts. Trädet var ympat på en gammal stam som hade murknat och inte längre gick att rädda. Våra trädgårdsskötare ringde och varande för akut fallrisk i fredags (22/9). Vi hoppades kunna fälla halva trädet och på så sätt göra trädet tillräckligt stabilt för säkerhet ett tag till. Men när den del av trädet som såg mest farlig ut på ytan hade kapats visade det sig att trädet var angripet av röta helt igenom stammen och grenarna. Det vara bara den yttre delen av stammen som höll trädet uppe, likaså gällde de tunga grenarna. Det var ett tråkigt beslut som skulle behöv göras förr eller senare. Pga att vi inte kan garantera säkerheten annars fick det lov att bli nu. Nu undersöker vi möjligheten att plantera ett likande träd på platsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *