Info från årsstämman 2004

Årets stämma som hölls torsdag 29:e april är nu förbi. Viktiga händelser som behandlades var att en avgiftshöjning på 6 % kommer att genomföras under året. Höjningen börjar gälla från och med den 1 Juli 2004 och genomförs p.g.a. ökade taxebundna kostnader, höjd fastighetsskatt, höjda försäkringsavgifter samt en dyrare teknisk förvaltning. Vidare lovade den nya styrelsen att försöka göra någonting åt de ökande kostnaderna inom föreningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *