Gården är vår gemensamma tomt och trädgård. Här får du sola, fika, bjuda på middag, grilla och liknande. Föreningen har en gemensam grill som alla kan utnyttja. Här finns också en sandlåda för barn att leka i. På gården finns flera odlingslådor som medlemmar kan använda. Gå med i odlingsgruppen! Kontakta odling@ljuset.se.

Gräsklippning, trädklippning och viss ogräsrensning har vi en firma som gör. Städning och övrig trädgårdsskötsel sköts av oss som bor här. Du får gärna hjälpa till att rensa i rabatter, vattna och annat trädgårdspyssel. Ta gärna lite extra ansvar runt din portuppgång.

Gården blir ibland också en källa till motsättningar. Det är mycket lyhört och allt som sägs på gården, även i samtalston, hörs in i de lägenheter som har fönster mot gården. Efter kl 22 ska det vara tyst på gården.

Om du är värd för en middag på gården är du ansvarig för att dina gäster inte skräpar ner, är högljudda eller på något annat sätt skapar vantrivsel för dina grannar.

Här är några andra regler:

  • Efter grillning ska du lägga kolresterna i en särskild plåttunna.
  • Skräp inkl fimpar och snus får var och en plocka upp efter sig. Vi har ingen gårdsstädning inhyrd.
  • Locken till sandlådan ska läggas på efter lek för att barnen ska slippa kattkiss och fågelskit.
  • Rökning endast tillåten i närheten av askkopp. Se karta. Fimpar och snus kastas i askkoppen. Det finns ingen personal som sköter tömning av askkoppen. Medlemmar som röker förväntas också hjälpas åt att tömma askkoppen.
  • Hundar får vistas på gården men ej rastas.