Vi önskar er en härlig sommar! ☀️

Hej alla medlemmar i brf Ljuset!

Sommaren är här, och vi hoppas ni haft en fin midsommar! Då känns det extra skönt att pandemiläget har förbättrats kraftigt i Stockholms län. Efter stämman i våras fick styrelsen tre nya ledamöter och själv tillträdde jag som ny ordförande. Vår förening och styrelse håller sedan många år en hög kvalitet och vi kommer fortsätta i samma anda.

De kraftiga skyfallen och sprängningarna för den nya tunnelbanan har visat vissa sårbarheter i vår dränering och fasad. En markjustering utanför de portar där vattnet inte kunde rinna undan är beställd, likaså reparation av den skadade fasaden. Huset ska stå starkt i många år och det är en hög prioritet att åtgärda fel som kan förvärras på sikt. Därför målas just nu våra fönster om, som en del i underhållsplanen. 

Under våren hade vår fastighetsförvaltare stora organisatoriska problem vilket flera av er säkert uppmärksammade då felanmälningar drog ut på tiden eller blev liggande. Vi har därför tagit in offerter för ny upphandling och jag har stor tilltro till att det kommer märkas en förbättring i åtgärdshantering redan nu i sommar.

Innan nyhetsbrevets övriga informationspunkter vill jag avslutningsvis tacka de avgående styrelseledamöterna Hedda Nilsson Orviste, Kasper Harbo Hansen och Martin Camitz för ett gediget arbete under åren. Styrelsen har ett stort ansvar och vi kommer fortsätta att jobba hårt för att upprätthålla en hög kvalitét.

Jag hoppas att ni alla får en fortsatt härlig sommar!

Varma hälsningar,

Jakob Svensson, ordförande