Gott nytt år!

Styrelsen önskar gott nytt år och tackar för det som varit!
 
Under 2015 har vi
 
– Sparat enormt mycket pengar på värme.
– Bundit hälften av våra lån till en låg ränta.
– Bytt värmeundercentral.
– Haft en brand och två vattenskador,
– Inte riktigt hunnit med att renovera gården men väl ett cykelrum.
– Inte hunnit sätta upp dörren i soprummet.
– Stamspolat ALLA lägenheter, lokaler och utrymmen.
– Fått en ny lokalhyresgäst.
– Lämnat synpunkter på dragning av tunnelbanan och placering av uppgången.
– Beställt en hjärtstartare.
 
Under 2016 ska vi
 
– Äntligen renovera gården och bygga nytt barnvagnsförråd
– Installera en luftsluss i soprummet
– Eventuellt inreda ett hobbyrum
 

Värmeundercentralen installerad med vissa komplikationer

Installationen av den nya värmeundercentralen gick inte helt smärtfritt då vissa stammer vana vid konstant cirkulerande vatten behagade upphöra med sin funktion samtidigt med att pumparna stängdes av. Vissa lägenheter fick det kallt i några dagar och det var många som hörde och hör alltjämt av sig till styrelsemejlen och Cemi. Viss insvängning är förväntad och så småningom når vi full funktion i hela huset.
 
Vi har även fortsatt problem med varmvattnet, närmare bestämt VVC-systemet som gör att varmvattnet kommer snabbt på morgonen när man öppnar kranen. 
 
Om det dröjer ovanligt länge innan du får varmt i kranen, om du har nedsatt funktion på elementen eller tycker det är kallt i lägenheten, gå in på cemi.se och gör en felanmälan.
 

Kommitté efterlyses till hobbyrummet

Styrelsen har ett förslag om att inreda ett hobbyrum i "baren". 
 
Baren är en liten lokal som ligger dörr-i-dörr med tvättstugan. Många av er har varit där när tidigare styrelser haft introduktion för nya medlemmar och vi har också haft hemliga pubaftnar där, därav namnet. På senare år har den uteslutande använts av diverse byggare som jobbar med tak, nya lägenheter etc. Även fortsättningsvis kommer den att nyttjas i detta syfte, närmast när vi renoverar gården.
 
För det mesta står Baren dock outnyttjad, men vi har länge haft tankar på att inreda ett hobbyrum. Vi efterlyser därför några som vill ta fram ett förslag till vad detta skulle kunna inbegripa, hur det kan fungera rent praktiskt, vad som behöver göras och köpas in. Sedan ska förslaget presenteras för stämman. Hobbyrummet kan stå färdigt sen höst 2016.
 
4-5 personer tillsammans med 1-2 styrelsemedlemmar bör kommittén bestå av. Givetvis finns en fikabudget.
 
Om du är intresserad, hör av dig till styrelsen@ljuset.se.
 

Ny vattenskada

Grattis Ljuset till rena fräscha avloppsrör. Stamspolningen är nu genomförd i samtliga (100%) lägenheter och utrymmen. Förhoppningsvis hjälper det oss att helt eliminera en klass av vattenskador.
 
Föreningen är annars förföljd av diverse allvarliga skador. Det är förväntat i en gammal förening av vår storlek men två av tre skador detta år har berott på slarv från de boende.
 
Skador är en stor kostnad för föreningen och lovar vara än större då försäkringsbolaget höjt vår självrisk från ett halvt basbelopp till 2, alltså närmare 90 000 kr. Det är en kostnad vi alla delar på.
 
Låt det inte vara du som vållar nästa skada!
 

Hjärtstartare installerad i 9:an – HLR-kurs för medlemmarna

I dagarna ska en hjärtstartare sättas upp i trappuppgången i uppgång 9, samma uppgång som expeditionen och gästlägenheterna. Detta var från början ett förslag från en medlem utanför styrelsen och det var även han som stod för huvudparten av upphandlingen. Sådana initiativ uppmuntras!
 
Många av våra boende kommer säkert att uppskatta tryggheten som den skänker.
 
Hjärtstartaren registreras i ett centralt register som är sökbart med en smartphone och Larmtjänst kan hänvisa hit.
 
I köpet ingick även en utbildning i HLR och hjärtstartarens funktion för ett begränsat antal. Utbildningen är 13 januari 19-21. Mejla styrelsen senast 6 januari om du är intresserad av att delta.
 

Cykelrummet nästan klart

Det nya cykelrummet är imponerande att betrakta, inte minst för dem som minns det gamla.
 
Det som återstår är själva inredningen. Vi kommer snart att vara klar för inflytt.
 
Arbetet beräknas nu vara klart i februari
 

Journummer

Vi har ett nytt journummer att ringa vid akuta situationer utanför arbetstid. Det är framförallt vid upptäckt eller misstänkt vattenskada du SKA använda detta numret.
 
08-187000
 
Under arbetstid ringer du i första hand Cemi, 0774-400 990.