Byggsopor på trottoaren är förbjudet

Detta skrev vi om i oktober-nyhetsbrevet och då försvann flera av säckarna. En ful orange rackare blev dock kvar på Klippgatan och har stått där i ca 3 månader. Vi i styrelsen vet inte vems den är, men med snön i antåg fann vi inget annat val än att bekosta bortförseln av den.
Så en uppmaning till alla: om du vet vems byggsäcken var, kontakta styrelsen så att vi kan skicka fakturan vidare. Detta är ju inte en kostnad vi kollektivt ska ta!
Byggsäckar får inte stå långvarigt på trottoaren då det hämmar framkomligheten för gående och nu i snötider, blockerar de snöröjarnas väg.

 

Fasadklättrare

Polisen uppmanar till grannsamverkan med anledning av fasadklättraren som gör inbrott via öppna fönster dagtid. Flera inbrott har skett i andra stadsdelar, dock inget ännu på Södermalm.
 
Så stäng alla fönster och lås dörrarna med båda låsen.
 

 

Första advent = testa brandvarnaren

Stockholms brandförsvar har ovanstående minnesregel, och den vill vi sprida och uppmuntra er att utföra!
Tanken är att man kan ha missat batteribytet om man ex var bortrest en helg och nu i levandeljus-tider är det extra viktigt att den fungerar. Så ställ dig på en stol och testa!
 
 
Är du över 75 år och vill du ha hjälp med att testa brandvarnaren? – använd kommunens kostnadsfria fixartjänst
Alla över 75 år har möjlighet att få 6 timmars kostnadsfri hjälp i hemmet av kommunens fixartjänst. Så balansera inte i onödan med att testa brandvarnaren, hänga upp julgardiner och adventsstjärnan, utan ring Anita på kommunen och få hjälp!
Kontaktperson: Anita Spee 
Telefon: 08-508 12 041
Telefontid: måndag till fredag 08.30-09.30.
 
E-post: anita.spee@?stockholm.se