ComHem arbetet 28 augusti

Vallakom och ComHem har nu slutfört arbetet att installera ’3-hål i väggen’ uttag och ledningar . Ett fåtal lägenheter är dock kvar . Under hösten kommer nätet att finjusteras och sedan kopplas in. ComHem kommer att göra utskick. Styrelsen vill att medlemmarna anmäler till expeditionen om jobbet verkar fel ( 2-kontaktsuttag ,sladdar lösa osv) eller om kvaliteten är dålig på tv-mottagningen. Då kan i vissa fall fler förstärkare behövas i fastigheten

Sotaren jobbar i höst

Föreningne är ålagd att med regelbundna intervall genomföra översyn av luftkanalerna. Detta arbete kommer att pågå i fastigheten under hösten 2007 med start i de första lägenheterna 5-6 September . Avisering sker cirka 1-2 veckor innan tillgång krävs. Nycklar skall lämnas till expeditionen om du ej är hemma.

Uppgradering av ComHem

ComHem/Vallakom har utfört en del arbeten under våren , men tyvärr inte kommit in i alla lägenheter. Under den 20-28 Aug skall de resterande lägenheterna uppgraderas vilket innebär att en del redan ’uppgraderade’ lägenheter behöver föreningen få tillgång till. Totalt är det 80 lägenheter som berörs. Vi kan ej koppla på ComHems nya tjänster förrän alla lägenheter är klara.

Uppgradering av ComHem

ComHem/Vallakom har utfört en del arbeten under våren , men tyvärr inte kommit in i alla lägenheter. Under den 20-28 Aug skall de resterande lägenheterna uppgraderas vilket innebär att en del redan ’uppgraderade’ lägenheter behöver föreningen få tillgång till. Totalt är det 80 lägenheter som berörs. Vi kan ej koppla på ComHems nya tjänster förrän alla lägenheter är klara.

Uppgradering av ComHem

ComHem/Vallakom har utfört en del arbeten under våren , men tyvärr inte kommit in i alla lägenheter. Under den 20-28 Aug skall de resterande lägenheterna uppgraderas vilket innebär att en del redan ’uppgraderade’ lägenheter behöver föreningen få tillgång till. Totalt är det 80 lägenheter som berörs. Vi kan ej koppla på ComHems nya tjänster förrän alla lägenheter är klara.