Brf Ljuset fick rätt mot mäklare

Minns ni reklamen i våras från Svenska Mäklarhuset som hängdes på dörrhandtagen, utformade som stör ej-skyltar?

Styrelsen har länge sett med oblida ögon på många mäklares uppfattning att våra trappuppgångar, entréer, anslagstavlor m m står dem fritt att utnyttja till reklam.

Samtidigt är mäklarna en viktig komponent våra medlemmars ekonomi som styrelsen värnar om.

Men vi uppfattar att marknadsföringen blir allt mer aggressiv och vi uppmanar numera mäklare att samarbeta med oss kring marknadsföringen.

Vi anmälde nyligen detta det mest flagranta övertrampet till DM-nämnden… och fick rätt!

Ur nämndens uttalande:

”Tyvärr är det inte första gången en mäklare tar fastigheterna där de verkar i anspråk som sin egen förbehållslösa marknadsföringskanal. Det är vanligt att man utnyttjar föreningens anslagstavla eller t.om. entrédörrarna på innergården. Branschen behöver en tillrättavisning.”

http://dm-namnden.org/2019/04/svenska-maklarhuset-ab/

Om denna nyhetsplats

På ljuset.se har vi börjat publicera nyheter mer löpande. Nyhetsbrevet finns såklart kvar. Då samlar vi ihop det vi skrivit på webben och omformar det till ett mejl och utskrifter.

För färska nyheter, håll utkik på denna sida.

På vår Facebooksida händer inte så värst mycket. Styrelsen har inte tid att administrera/moderera den. Om någon skulle tycka det vore roligt att ägna sig åt skulle det vara välkommet.

Cykelplatsen är cykelplatsen

Till dags dato har 151 cykelparkeringstillstånd delats ut till cyklande cyklister. Än finns det lite plats i de inre cykelrummen.

Cykelplatsen på gården svämmar över sina bräddar. Vänligen respektera avgränsningarna så att det går att komma fram. Många påpekar att det är svårt att komma in och ut ur barnvagnsförrådet.

Stenarna markerar gränsen till cykelplatsen och det finns numera en kruka som också är gränsmärke. Hela cykeln innanför, tack. Cyklar utanför gränsen kan flyttas eller tas i förvar av styrelsen.

Vi har ingen rekommendation (än) men cyklarna på gården används förmodligen oftare än de i de två inre cykelrummen. Kanske cykelrummet är ett lämpligare ställe för din cykel. På senare tid har vi börjat samla in e-postadresser i en egen lista till de med tillstånd. Lägg gärna in din epost, så kan vi lättare administrera och hålla ordning på cykelplatserna.