Handhavande tvättmaskin

Ekonomi och miljö

Självklart jobbar tvättmaskinerna mest ekonomiskt och mest miljövänligt när de används fullastat.

Vi har en blandad maskinpark i tvättstugorna. De mindre maskinerna klarar en maxlast på 5,5 kg av torr tvätt. Mellanstora maskiner, såsom i tvättstuga 1 och 3, klarar upp till 7 kg och den största maskinen hanterar hela 14 kg torr tvätt.

Tvätta därför gärna först när du har tillräckligt för en hel maskin och välj gärna rätt maskin för att undvika slöseri av resurser i form av el och vatten och i slutändan pengar som du betalar med din avgift.

Det är förbjudet att använda klorin, färgningsmedel eller starkt parfymerat tvättmedel i föreningens maskiner.

Tänk även på att rengöra tvättmaskinens tvättmedelsbehållare efter användning och lämna maskinens dörr öppen.

Gårdsfest med loppis

Efter premiär och succé i fjol ska vi även i år har gårdsfest med loppis den 7 september!

Förening bjuder först på fika och sedan släpper vi in allmänheten som ska köpa loss allt som ni kan hitta i kammaren, på vinden eller förrådet och som ska få ett nytt liv.

Hör av dig till loppis@ljuset.se för bordsbokning. Mer info kommer att plakateras. 

Ny styrelse

På stämman i maj valdes en ny styrelse. Vi säger välkomna till Jakob och Thomas i uppgång 5 och Sam i uppgång 4. Samtidigt tackar vi Gustav och Helen för förträfflig tjänstgöring.

De som är vakna märkte här vi har fler nyval än avgångar. Det är så att vi på våra styrelsemöten under året mer eller mindre permanent kommer adjungera Thomas, som rekommenderades av valberedningen men som formellt inte valdes pga antalsrestriktionerna i stadgarna. På så sätt har vi nu 11 i styrelsen – 7 ledamöter, 3 suppleanter och en adjungerad.

Glädjande är att medelåldern sjunkit drastiskt från 47,2 till 42.

För de som är intresserade av hur nyckeltal som representation och könsfördelning ändras från år till år så har vi skapar ett index, det sk Sergeiindexet, från 0 – 100 där 100 är optimalt och 0 är sämst.

Vi försöker ju uppnå jämn fördelning över antalet som heter Sergei som mellannamn i styrelsen som i år är 2, alltså ett steg närmare optimal fördelning som skulle vara 11/2=5,5, motsvarande index 100. Men om alla eller ingen skulle heta Sergei skulle det motsvara index 0. I år har vi uppnått index 36 jämfört med 20 förra året!

På samma sätt har könsfördelningen tyvärr sjunkit i år till 36 från 47 (vi är en progressiv styrelse och räknar givetvis med 3 kön).

Om vi tittar på representation per uppgång förbättrar vi oss något, från 71 till 75. Men då ska vi komma ihåg att med 11 i styrelsen är det lättare att få jämn fördelning. Målsättningen inför stämman var minst 79. Vi noterar också att uppgång 11 aldrig haft representation i mannaminne så det är något vi måste ta med oss.

Representation per lägenhet ser faktiskt sämre ut, större styrelse till trots. Indexet 71 för 2018 jämfört med 69 för 2019. Orsaken till sänkningen är att lägenhet 80 nu representeras av sammanlagt 2 suppleanter. Att vi trots allt ligger så högt beror i mångt och mycket på att lägenheterna 89, 93, 159 och 165 representeras av bara 2 ledamöter.

Nya möbler i trädgården

Föreningen har beställt nya fina trädgårdsmöbler till bersåerna och till lilla grillplatsen. Leverans av dessa är beräknad under sommaren.

Nya stolar och cafébord har redan anlänt och står utmed fasaderna. Använd dem gärna!

Hjälp till att ta hand om dem genom att torka av dem och ställa dem på plats efter användning!