Nya personuppgiftslagen

Om du läser detta på mejl betyder det att du lämnat samtycke till att stå med i kontaktregistret. 160 personer har så gjort, men vi hoppas det blir fler. Det har inte gått någon förbi att EU-direktivet GDPR blir svensk lag 25 maj. Det innebär en hel del jobb men är också förhoppningsvis något positivt. Ljuset ligger väl till tidsmässigt och styrelsens ordförande Martin Camitz ska i vår gå på kurs i ämnet.

De främsta fördelarna är medvetenheten, att vi i styrelsen har koll på vilka personuppgifter som finns, var, hur de brukas och varför. Vi ska kunna svara på dessa frågor från våra medlemmar. Om det inte finns goda skäl att spara personuppgifter ska de tas bort.

Nästa styrelse kommer ha en personuppgiftsansvarig med koll på t ex biträdesavtal med alla våra partners som har tillgång till era personuppgifter, SBC tex. Till sitt förfogande har hen ett levande dokument där inventeringen av alla personuppgifter. Var finns detta dokument? På Dropbox (en molntjänst) naturligtvis, tillsammans med en drös av era personuppgifter. Är det lämpligt? Ja, det är en av alla frågor som vi kommer sätta oss in i.

Här får du lite mer info om vad de nya reglerna innebär för oss. http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/gdpr-guide-till-de-nya-reglerna

Om du har frågor eller synpunkter, mejla styrelsen@ljuset.se.

OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll är genomförd men inte godkänd. Det återstår 13 lägenheter att besiktiga men framförallt en hel del åtgärder som behöver vidtas för att vi ska få en godkänd OVK. Vem som ska utföra åtgärderna håller på att upphandlas. Glädjande är att OVK är genomförd och godkänd i alla allmänna utrymmen samt de flesta lokaler.

De flesta åtgärderna ansvarar föreningen för gemensamt. Dock finns det några åtgärder som enskilda medlemmar har ansvar för och måste bekosta själv. De som är berörda kommer få meddelande om vad som behövs göras i er lägenhet.

Planerar du en renovering inom snar framtid, då kan det vara lämpligt att ta reda på vad du fått för anmärkningar. I annat fall återkommer vi.

Om ni har spisfläkten installerad på ventilationskanalen, bör ni åtgärda det snarast möjligt då det är stor risk att detta medför olägenhet för era grannar.

Soprummet

Efter många år av problem med soprummet verkar det som att vi äntligen har hittat källan till problemet och därmed har vi även haft möjlighet att åtgärda det.

Eftersom vi har jobbat med att lösa problemet lika länge som det har funnits och fyra eller fem olika konsulter har varit inblandade och undersökt frågan, är vi nu glada att det verkar som problemet äntligen fått sin lösning. Vi har noterat att trappuppgång från Borgmästargatan 9 inte längre luktar sopor.

Som många av er märkt har vi också gjort en ommöblering i soprummet för att få en mer logisk ordning på de olika kärlen. Den nya placeringen av sopkärlen framgår i bilagan.

Huskurage

Du kommer snart få information om Huskurage i din brevlåda.

Det är en policy som vi antagit i styrelsen med intentionen att bidra till ökad trygghet för alla. Här nedan hittar du information om Huskurage som har gått ut i tidigare delägarinfo.

Huskurage är ett initiativ med mål att förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en policy som säger att vi som grannar inte tänker ignorera om vi känner oro för att någon råkar illa ut. Ljuset har antagit Huskurages policy, vilket innebär att vi hädanefter tillämpar Huskurage i föreningen. Mer information om detta kommer finnas tillgänglig på anslagstavlorna i respektive hus, utförligare information kommer att skickas ut.

För mer information om Huskurage se nedanstående länk

http://huskurage.se/

Gården

Vad är det som pågår på gården?

Gården renoveras enligt ett tidigare stämmobeslut. Som förberedande arbeten byggdes tidigare nya soprummet och cykelkällarens kapacitet utökades.

Varför renoveras gården?

Ursprungliga anledningen var att gårdshuset inte längre kunde användas för sop- eller komposthantering pga. dramatisk avgiftshöjning för hämtning från gården samt haveri av kompostmaskinen. Huset tog då bara plats på gården i onödan. Dessutom fanns det önskemål från medlemmarna att utnyttja ytorna på ett bättre sätt.

Hur omfattande är renoveringen?

Gamla gårdshuset rivs och ersätts med ett nytt mindre gårdshus för barnvagnar och trädgårdsredskap. Gräsmattan utökas. Förhöjda odlingslådor byggs. Sandlådan flyttas och ersätts med ett nytt exemplar. Sjuka trädet framför uppgång 9 tas ner och flera nya träd planteras. Samtliga planteringar på gården ses över. Trappan till uppgång 10 förses med ledstänger. Belysningsarmaturerna på stolpe ersätts och kompletteras med icke-bländande belysning.

Vad ändras inte?

De stora friska träden, den ovala ”grillplatsen” och grusvägarna längs fasaden bevaras.

Vart ska cyklarna ta vägen?

Det kommer att finnas en mindre cykelparkering på gården. Cyklar som används dagligen kan parkeras antingen där eller i cykelkällaren med ingång från Bondegatan. För parkering på gården eller i cykelkällaren krävs även framöver tillståndsdekal. Cyklar som inte används regelbunden ska förvaras t. ex. i eget förråd.

Vilka inskränkningar finns under byggtiden?

Gården är inhägnad och kan inte användas. Cyklar och barnvagnar hänvisas till cykelkällaren. Störande arbeten kan förekomma helgfria vardagar mellan kl 8 och 16.

Särskild info cyklar:

De cyklar och barnvagnar som står kvar på gården under renoveringen kommer att omhändertas av styrelsen och säljas eller skrotas efter 3 månader om inte ägaren ger sig till känna och gör anspråk på cykeln ifråga.

Särskild info om barnvagnar:

Tänk på att du inte får ställa barnvagnar i trappuppgångarna, de utgör en brandrisk. Barnvagnar och andra lösa föremål som står i trappuppgången kan komma att omhändertas.

Vilken tidplan gäller för ombyggnationen?

Färdigställande är planerat för maj/juni med reservation för oplanerade händelser t. ex. väder eller annat. Restarbeten kan förekomma efter färdigställande. Styrelsen planerar för en invigning med information om föreningen, gårdsloppis och annat. Vi återkommer med ytterligare information när det börjar närma sig invigning av gården.

Hur hanteras gårdsodling?

Hör gärna av dig om du är intresserad av gårdsodlingen.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor eller synpunkter?

Mejla gärna till styrelsen@ljuset.se

Sprickor i badrummet

Det är några som frågar när nästa stambyte kommer att göras, för det är ju trist att ha ett nyrenoverat badrum när så sker. Svaret är, långt, långt, långt i framtiden. Föreningen underhåller stammarna så att de ska hålla ett bra tag till. Men badrummen, de som byggdes i samband med stambytet, börjar bli uttjänta. Det märks på fuktutredningarna som föreningen gör allt oftare när tätskiktet släpper. Och badrummen är medlemmarnas eget ansvar. Se stadgarna för gränsdragning.

Ljusets årsstämma 

Den 17 maj är det dags för bostadsrättsföreningen Ljuset årsstämma. Där har du som delägare möjlighet att göra din röst hörd och höra vad som pågått under året samt vad som planeras för kommande år. Stämman börjar kl 19.00 och kommer att hållas i Svenska Kyrkans församlingssal, Borgmästargatan 11. Efter stämman bjuder vi som vanligt på mat och dryck.