Föreningsstämman gav oss nya stadgar

Föreningsstämman avlöpte utan incident och var som vanligt väldigt trevligt och välbesökt. Avståndet var längre men trots det hittade många till Föreningsgården Pumpan och åt mat från Kajsa Warg.
Stämman antog det nya förslaget till stadgar som därmed gäller nu. De finns snart att hämta på www.ljuset.se och ni kommer även få dem i brevinkastet.
Efter stämman presenterades dem nya underhållsplanen. Vi pratade om gården och soprummet.
Nya styrelsen är snarlik den gamla, med några smärre förändringar.
Ni är välkomna att hälsa på oss och samtala om vad som helst. Kom ned under exptid, ställ frågor via styrelsen@ljuset.se eller Facebook.

Brandvarnare

På förekommen anledning vill styrelsen återigen påminna om att alla delägare har en skyldighet att ha minst en fungerande rökdetektor i sin lägenhet. Brister någon delägare i detta kan det få ödesdigra konsekvenser för grannar och hela föreningen. Rökdetektorerna har ni fått av föreningen men det är alltså medlemmarna som ska underhålla dem.
Vi passar även på att understryka vikten av att hålla branddörrarna på vinden stängda. Byggställningarna är kvar efter förra årets brand längre ner på Bondegatan. Det torde tjäna som påminnelse.

Nya tunnelbanan

Under samrådet för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort valde vi som bostadsrättsförening att lämna åtta synpunkter på samrådshandlingarna i december. Våra synpunkter avsåg våra möjligheter till framtida användning av bergvärme, vår påverkan genom ljud och vibrationer under bygg- och driftskeden och vilka möjligheter vi har att påverka. SLL har bemött våra (och alla andras) synpunkter.
Tunnelbanan kommer att ligga ca 90 m under föreningen och upptar maximal möjlig yta tillhörande föreningen. Det begränsar framtida nyttjande av bergvärme. Förvaltningen kommer att diskutera och erbjuda en lösning. Avseende buller och vibrationer svarar SLL såhär: Utgångspunkten är att arbeten får utföras dygnet runt så länge de riktvärden som mark- och miljödomstolen meddelar klaras. Bullerdämpande skyddsåtgärder kan utföras. Vid behov erbjuds tillfällig vistelse till boende. Erbjudande om tillfällig vistelse kommer att ges när inga andra störningsbegränsande åtgärder är möjliga.
Hela samrådsredogörelsen finns under Miljöprövning 2017 på  http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nacka-soderort-beslut
Styrelsen har i skrivande stund inte tagit ställning till det nya förslaget till utformning av uppgången i Stigbergsparken.

Sommar på gården

Välkommen ut i värmen barn, unga, gamla, par, singlar, gäster och djur!
Dela glädjen med dina grannar men visa även hänsyn och respekt.
  • Håll snyggt, särskilt ni som röker och grillar. Finner ni askkoppen tom och torr är det för att din granne gjort rent den. Följ exemplet!
  • Alla ska trivas i vårt gamla hus. För väldigt många innebär det att man måste vädra för att hålla svalt. Därför, och av många andra skäl, ska det vara tyst på gården kl 22.
  • Tyst betyder att fyra personer kan sitta kring ett bord framåtlutade, samtala lågmält och småfnissa – inte så mycket mer.
  • Röker gör man alltid en bit ifrån huskroppen så att inte rök kommer in genom fönster eller ventilation.
  • När ni flyttar grillfesten inomhus gäller samma hänsyn som på vintern: Ta kontakt med grannarna och håll fönstren stängda.
  • Respektera tillsägelser som kan komma från vanliga medlemmar såväl som styrelsemedlemmar.

Airbnb

Det är inte tillåtet att genom andrahandsuthyrning upplåta sin bostadsrätt utan tillstånd. All andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Det ska finnas ”skäl” enligt bostadsrättslagen och hyresgästen skall vara namngiven.
Detta omöjliggör i princip semesteruthyrning via Airbnb och liknande sajter.
Styrelsen övervakar dessa sajter kontinuerligt och tar in tips från andra medlemmar. Varje fall beivras. Otillåten andrahandsuthyrning av lägenhet kan leda till att bostadsrätten förverkas.