Mobila miljöstationen kommer till Nytorget

Mobila miljöstationen kommer till Nytorget kl 18-18:45 på onsdag! Ta med dig färg, rengöringsmedel, bekämpningsmedel och övriga kemikalier och… ja, det är väl det. Allt annat hanterar ju föreningen!

Ett till meddelande till vi som är lite samvetsgranna: vi tar ju vägen om soprummet och plockar på oss lite av det som våra grannar lämnat där.

Sms:a Mobila Södermalm till 71501 för att få påminnelse-SMS.

Fler sopkärl!

För första gången sedan vi invigde nya soprummet har vi varit tvungna att expandera.

Nytt kärl för matavfall! Oerhört glädjande!

Mot 7 kärl 2018!