Sommarstängt i expen

Ljusets expedition stänger för sommaren. Vi öppnar igen den 16 augusti.

Har ni undringar är du alltid välkommen att kontakta styrelsen@ljuset.se.

Behöver du ett cykelparkeringstillstånd? Mejla oss så får du ett i brevlådan.

Tänk på dina grannar i sommar! Vi önskar er massor av sol och avslappnad trivsel!

Nytt system med parkeringstillstånd

Cykelförrådet och platserna på gården är avsedda att användas för cyklar som brukas, inte förvaras. Något annat har vi inte plats för.

Redan nu kan ni hämta parkeringstillstånd på expeditionen. De ingår i ett system som vi kommer ta i bruk framöver istället för de buntbandslappar vi tidigare använde för att rensa ut övergivna cyklar.

Ett parkeringstillstånd per lägenhet utfärdas till en början. Ni kommer att få en dekal som är giltig till nästa sommar, att fästa på cykeln, väl synlig på ramen eller stänkskärmen.

Cyklar utan dekaler kan rensas bort utan förvarning. Precis som vid tidigare utrensningar förvaras de då i tre månader och kan därefter komma att skrotas.

När öppnas förrådet på riktigt?

De cyklar som stod i cykelförrådet när det stängdes var i många fall fastlåsta vid ett ställ. Det är de inte längre varför vi inte kan öppna utan vidare. Vi kommer anslå en tidpunkt då vi öppnar förrådet under övervakning. Då får ni tillfälle att hämta er cykel eller sätta på en dekal och låsa fast cykeln igen.

Vår uppfattning är att de allra flesta cyklar i förrådet ska därifrån på ett eller annat sätt. De cyklar som uppfyller kraven på att få stå där torde nämligen ha hämtats av sina brukare under våren.

Varför gör ni det här?

Föreningsstämman beslutade för två år sedan att genomföra en renovering av gården varigenom gräs- och planteringsytorna utökas på bekostnad av gårdshuset och cykelplatserna. Samtidigt ökar ytan i cykelförrådet.

Totalt sett får vi dock färre cykelplatser. Det innebär att vi måste utnyttja de vi har effektivare. Vi har inte plats för övergivna cyklar eller cyklar som används väldigt sällan.

Systemet med återkommande utrensningar har inte fungerat tillfredsställande.

Hur många cykelplatser finns det?

Vi vet inte riktigt ännu. Uppskattningsvis kommer det finnas 150 ställ varav de flesta i cykelförrådet. Det går säkert att klämma in fler, men det kommer troligtvis inte finnas en per lägenhet. Det har det å andra sidan aldrig gjort.

Vi har två cyklar. Får vi bara parkera en?

Till en början kan du hämta ut ett tillstånd. När vi ser hur många tillstånd som hämtats ut kan vi utfärda fler. Efter första utrensningen kan vi utfärda ännu fler och när gården är klar, ännu fler.

Jag har en cykel som jag nästan aldrig använder. Måste jag sälja den?

Den får iaf inte stå på gården eller i cykelförrådet. Dessa platser är till för cyklar som används regelbundet på sommarhalvåret. Om cykelplatserna används för förvaring kommer vi inte kunna utfärda behövliga tillstånd åt dina grannar med större hushåll.

För långtidsförvaring av cyklar hänvisas du till ditt vindsförråd.

Jag hade på gården/i cykelförrådet en cykel utan parkeringstillstånd. Nu verkar det som att ni rensat ut den. Hur får jag den tillbaka?

Vi behåller cyklarna i eget förvar i minst 3 månader. Mejlar du en beskrivning till styrelsen så plockar vi fram den. Har det gått längre tid än så finns risken att den skrotats.

När jag får besök ställs cykeln ofta på gården. Kan den rensas bort då?

Ja, om ni har otur. Så ställ den i cykelstället på Klippgatan eller ta in den i lägenheten. Den får inte stå på gården, i valvet och naturligtvis inte i trappuppgångarna.

Sommar på gården

Detta sitter jag och skriver på gården och det är ju helt underbart här. Välkommen ut i värmen barn, unga, gamla, par, singlar, gäster och djur!

Nu kommer pekpinnarna.

  • Håll snyggt, särskilt ni som röker och grillar. Finner ni askkoppen tom och torr är det för att din granne gjort rent den. Följ exemplet!
  • Alla ska trivas i Ljuset. För väldigt många innebär det att man vädrar för att hålla svalt. Därför, och av många andra skäl, ska det vara tyst på gården kl 22.
  • Tyst betyder att fyra personer kan sitta kring ett bord framåtlutade, samtala lågmält och småfnissa. Inte så mycket mer.
  • Röker gör man alltid en bit ifrån huskroppen så att inte rök kommer in i lägenheterna.
  • När ni flyttar grillfesten inomhus gäller samma hänsyn som på vintern: Ta kontakt med grannarna och håll fönstren stängda.
  • Respektera tillsägelser som kan komma från vanliga medlemmar såväl som styrelsemedlemmar.

Cykelförrådet snart redo att invigas

Snart har vi inrett nya cykelförrådet med cykelställ och då är det redo att börja användas. Efter stora förseningar är vi väldigt glada för det. Som ett appendix till detta nyhetsbrevet har vi lagt till en text författad av styrelseledamot Shira som förklarar vad förseningarna med gården och cykelrummet stammar från.

Cykelrummet nästan klart

Det nya cykelrummet är imponerande att betrakta, inte minst för dem som minns det gamla. Det som återstår är själva inredningen. Vi kommer snart att vara klar för inflytt. Arbetet beräknas nu vara klart i februari

Kommitté efterlyses till hobbyrummet

Styrelsen har ett förslag om att inreda ett hobbyrum i ”baren”.  Baren är en liten lokal som ligger dörr-i-dörr med tvättstugan. Många av er har varit där när tidigare styrelser haft introduktion för nya medlemmar och vi har också haft hemliga pubaftnar där, därav namnet. På senare år har den uteslutande använts av diverse byggare som jobbar med tak, nya lägenheter etc.

Även fortsättningsvis kommer den att nyttjas i detta syfte, närmast när vi renoverar gården. För det mesta står Baren dock outnyttjad, men vi har länge haft tankar på att inreda ett hobbyrum. Vi efterlyser därför några som vill ta fram ett förslag till vad detta skulle kunna inbegripa, hur det kan fungera rent praktiskt, vad som behöver göras och köpas in. Sedan ska förslaget presenteras för stämman. Hobbyrummet kan stå färdigt sen höst 2016.

4-5 personer tillsammans med 1-2 styrelsemedlemmar bör kommittén bestå av. Givetvis finns en fikabudget. Om du är intresserad, hör av dig till styrelsen@ljuset.se.

Värmeundercentralen installerad, med vissa komplikationer

Installationen av den nya värmeundercentralen gick inte helt smärtfritt då vissa stammar vana vid konstant cirkulerande vatten behagade upphöra med sin funktion samtidigt med att pumparna stängdes av. Vissa lägenheter fick det kallt i några dagar och det var många som hörde och hör alltjämt av sig till styrelsemejlen och Cemi. Viss insvängning är förväntad och så småningom når vi full funktion i hela huset. Vi har även fortsatt problem med varmvattnet, närmare bestämt VVC-systemet som gör att varmvattnet kommer snabbt på morgonen när man öppnar kranen.

Om det dröjer ovanligt länge innan du får varmt i kranen, om du har nedsatt funktion på elementen eller tycker det är kallt i lägenheten, gå in på cemi.se och gör en felanmälan.