Sommar på gården

Detta sitter jag och skriver på gården och det är ju helt underbart här. Välkommen ut i värmen barn, unga, gamla, par, singlar, gäster och djur!
Nu kommer pekpinnarna.
Håll snyggt, särskilt ni som röker och grillar! Inga andra än medlemmar städar.
kl 22 ska det vara tyst. Så står det i ordningsreglerna och det är naturligtvis öppet för tolkning, men inte så mycket som många tycks tro. 22 är inte 23 och definitivt in 04. Tyst torde åtminstone betyda att 4 människor kan sitta kring ett bord fråmåtlutade, samtala lågmält och småfnissa. Inte så mycket mer. När ni flyttar grillfesten inomhus gäller samma hänsyn som på vintern: Ta kontakt med grannarna och håll fönstren stängda. 
De som har öppet fönster mot gården för att få svalka under natten är fler än de som roar sig på gården och därför får den senare gruppen stå tillbaka.
 

 

Ändrad lag om andrahandsuthyrning: inga förändringar för BRF Ljuset

En förändring i bostadsrättslagen innebär en justering av reglerna för andrahandsuthyrning i syfte att ge fler bostäder. Bland annat så föreligger fler och mindre restriktiva skäl för att godkänna andrahandsuthyrningar samtidigt som föreningen har rätt att ta ut en avgift av medlemmar som hyr ut.
För vår del innebär det här i praktiken inte något. Vi är redan generösa med skälen och dessutom längden av uthyrningsperioden. Tex så godkänner vi utanvidare uthyrning till nära anhöriga, något som inte var ett tillräckligt skäl förut enligt den gamla lagen. Vi är dessutom generösa med att förnya godkännanden särskilt om det är samma andrahandshyresgäst och vi inte fått klagomål. 
Styrelsen diskuterar uthyrning kontinuerligt och finner att vi värderar stabila hyresförhållanden som vi känner till. Då kan vi kontakta hyresgästen och skicka information, t. ex. detta nyhetsblad. Vårt e-postregister är kärnan i en hanterbar hyressituation. Av detta skäl överväger vi inte att ta ut någon avgift eftersom det kan minska viljan att ansöka om tillstånd att hyra ut.
Även fortsättningsvis måste styrelsen alltså godkänna uthyrning. Det finns starka prejudikat på uppsägning av bostadsrätten i de fall där uthyrning skett utan tillstånd. Dessutom finns fortsättningsvis grundtanken med bostadsrättsformen kvar: att man ska bo i sin bostadsrätt med ansvar om det gemensamma. Andrahandsuthyrning anses fortfarande vara i någon mån till men för en bostadsrättsförening och får förekomma under speciella omständigheter. 
 

 

Röklukt lite här och var

I uppg. 11 pyser det in matos och cigarettrök hos grannarna. Detta beror på att någon i samma skorsten har kopplat in köksfläkten i ventilationsröret. Det får man inte göra då vi har gamla rökgångar som inte klarar trycksättning och röken/oset då pyser in till grannarna. Så kolla om din köksfläkt sitter kopplat i väggen, montera då ned på en gång. Berörda grannar i 11:an kommer att få brev om detta under veckan.
Och så här i vårtider får vi även påminna om att rökning på vädringsbalkongerna eller vid fasad, innebär cigarettrök inne hos grannen, därför är det förbjudet. Tänk på det även när gäst till dig tänder en cigarett.
 

 

Föreningsstämman – beslut om gårdsrenovering och ny styrelse m m

En av 2000-talets mest besökta och välförberedda föreningsstämmor ägde rum 20 maj. Den största punkten handlade om förslag till gårdsrenovering och gick igenom med applåder. Många medlemmar har bidragit till det förslag som spikades. Tack!
Vi tackade av Kajsa Boström, ordförande sedan många år och som nu flyttat från huset. Glädjande nog kommer hon att ha en rådgivande funktion ett tag till. Avgår gör också Anders Rehnberg, men även honom kommer vi att kunna rådfråga framöver. Beata Mollberg och Daniel Stridfeldt avgick tidigare i år och nu också formellt.
Vi välkomna tre nya i styrelsen Lisa Melin, Max Krabbenhöft och Anna Karlsson.
Styrelsen består nu av Anders Bengtsson, Martin Camitz, Shira Jacobs, Max Krabbenhöft, Alex Maslov, Lisa Melin, Anna Karlsson, Ann Kylén och Patrik Wartia.
Ny internrevisor är Malin Verin och internrevisorssuppleant sedan många år är Stig Hansson. Valberedningen består av Per Banker och Tove Sjöberg.