Engagera dig i föreningen

På årsmötet ska vi välja styrelse, valberedning och revisorer. Det är därmed dags att fundera på om du vill engagera dig i föreningen.

 
Styrelsen träffas en gång per månad och har sedan löpande mailkontakt mellan mötena och träffas i mindre projektgrupper. Valberedningen jobbar med styrelsens och övriga funktionärers sammansättning under våren innan årsmötet och revisorn följer styrelsens arbete kontinuerligt under året.
 
Man behöver inte ha ett formellt uppdrag för att engagera sig, under våren har vi ex. fått hjälp av Johan K med underhållsplanen, Alex och Eva drog igång fönsterrenoveringen 2010 och tidigare har Jannike hjälpt oss med nyhetsbrevet Ljuspunkten. Stort tack till er!
 
Ersättning utgår för alla uppdrag. Totalt har vi en budget på 200 000 kr per år. 2011 är första året vi använt upp pengarna, men då hade vi exceptionellt mycket arbete med alla renoveringar. Alla har ett fast arvode per år och för allt arbete utöver sitt uppdrag får man 100 kr/timme.
 
Maila eller besök oss på expen om du har frågor angående engagemang i föreningen.
 

Föreningsstämma 22/5

På föreningsstämman kommer vi att gå igenom vår underhållsplan (planerade arbeten på fastigheten, stort och smått de kommande 20 åren), hur ekonomin ser ut dels för verksamhetsåret 2011, men även i ett längre perspektiv kopplat till vår underhållsplan. Och så väljer vi styrelse, valberedning och revisorer. Utöver formalia är föreningsstämman även ett ypperligt tillfälle att träffa sina grannar, ställa frågor till styrelsen eller dela med sig av idéer kring fastigheten.

En separat kallelse med dagordning och kommer att gå ut närmare maj. Hoppas ni kan komma!

Duvor attackerar

 

Inte bara vi människor uppskattar innergården och vädringsbalkongerna i kv Ljuset, även stadsduvorna har hittat hit. Anticimex är inkopplade nu då duvspillning fräter på tak och fasader och kan innehålla salmonella. Så om ni hittar fågelbon eller spillning, städa inte bort det på egen hand, utan felanmäl till oss.

Bantie och Sâsa Antic med i tidningen Family Living nr 3 2012

 

I senaste numret av månadsmagasinet Family Living finns två av våra lokalhyresgäster med.
Banties vackra tyger pryder ett designhotell i Spanien och Sâsa Antic, som hyr skomakar-lokalen på Bondegatan, berättar hur man bygger upp ett stilleben.
http://www.bantie.se/
http://www.sasaantic.com/
http://www.familyliving.se/
 
 

Kv ljuset med på Gokväll

Kerstin Holmkvist, skomakarens dotter, var med i SVT:s Din Plats i Historien. Hon berättar där om sin uppväxt i huset och om hur det var att bo här som barn på 40-talet. Ett oerhört charmigt inslag som alla borde se.

http://svtplay.se/v/2749697/din_plats_i_historien/kerstin_eckard?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2749697/sb,p103457,1,f,-1

Stadsodling – anmäl intresse

 

 
Förra sommaren testade vi stadsodling på gården. Om du är intresserad av att göra det även i år, maila oss så att vi kan sammanföra de som är intresserade. Det är dags att börja förså det vi ska odla!
 
 

Grilla på gården

Vi kommer ställa fram grillarna på gården nu till påsk. Föreningen äger inga grillar, men boende har genom åren ställt ned grillar som blivit kvar. Dessa används nu av alla. Så om du ställer ned en egen grill, var beredd på att dela den med dina trevliga grannar.

Grillrester hälls i metalltunnorna som ställs vid grillarna och intill sophuset. Engångsgrillar får inte slängas i sopnedkasten. 2010 hade vi en brand i soprummet pga. av en engångsgrill.
 
Tänk på ljudnivån och klockan. Många uppskattar lite liv på gården men gränsen till att det blir en plåga är hårfin. Ta hand om ditt skräp inklusive fimpar.
 
Om du tycker någon missköter sig, prata med dem.