Gårdsskål

Med anledning av hissens snara bortgång och att den ljuva tystnaden på gården åter kommer tillbaka tänkte vi bjuda på ett glas bubbel på gården inom en väldigt snart framtid. Vi återkommer med exakt datum.

Fönsterrenovering

Fönsterrenoveringen pågår nu i uppg 9, 10 och 11. Arbetet är betydligt mer omfattande än vi planerat och budgeterat för. Det oväntade arbetet som uppstått är att många träsnickerier måste bytas ut, detta i en omfattning ingen hade kunnat förutse. Därför kommer den totala entreprenadtiden att förlängas från 2 till 3 år. I höst kommer arbetet att fortgå mot Borgmästargatan och till våren fortsätter vi med fasaden Åsögatan mot gård. Vi kommer även att genomföra stickprovskontroller i ett 40-tal lägenheter för att bedöma omfattningen av resterande arbeten. Under arbetet faller det ned en hel del puts runt fönstren, dessa putsskador kommer att lagas med hjälp av en byggkran från marken.

Taket är färdigt

Omläggningen av yttertaket är färdigt, slutbesiktning sker 9 september. De gemensamma utrymmena på vindarna kommer att städas från allt byggdamm som fallit ned under arbetet.

Ny plan för innergården

Då vårt sophus ligger för långt bort från grinden på Klippgatan, har vår sopavgift dubblerats från 100 000 kr till 200 000 kr per år. För att råda bot på detta kommer styrelsen att utreda sophanteringen på gården. I samband med den översynen kommer vi även att se över innergården som helhet. Vi vill gärna få in åsikter från er andra om vad som fungerar bra och mindre bra just nu. Maila oss om du har idéer, åsikter eller om du vill ingå i en referensgrupp.

Städning av innergården

Gården har tagit en hel del stryk under våren och sommaren pga byggarbetena. En större höststädning kommer därför att utföras av firman som normalt sköter gården. En påminnelse om att alla rökare ska ta ansvar för att tömma askkoppar och plocka fimpar på gården och inte tömma askfat i exempelvis bersåerna.

Ny portkod

Portkoden kommer att bytas 5 september till ****. (Står i månadsbrevet. Har du inte fått det, maila styrelsen@ljuset.se.)

Cykelutrensning

Första september kommer alla cyklar och barnvagnar att märkas upp för utrensning första oktober. Detta omfattar cyklar parkerade på gården och i cykelförrådet samt barnvagnar i barnvagnsförrådet. Följ instruktionen på lappen som fästs på cykeln/vagnen och glöm inte att ta med en sax för att klippa upp märkningen som fästs genom hjulet.

Inbrott i fastigheten

Under veckan som gått har vår lokalhyresgäst Bantie på Åsögatan haft inbrott i sin lokal. Byggarbetsplatsen för vindsombyggnaden hade också ett inbrott natten till onsdag. På förekommen anledning vill vi också varna för att obehöriga ”hantverkare” försöker komma in i lägenheter. De hantverkare som styrelsen anlitar kommer alltid avisera innan och kan alltid legitimera sig. Är du osäker kontakta styrelsen innan du släpper in någon. Vi vill mana till ökad vaksamhet och påminna om vikten av att stänga portar, vindsdörrar och att inte släppa in okända i huset. Grinden på Klippgatan har strulat under veckan och är felanmäld till Besam som sköter den. Det är Stockholm stad som äger dörrstängaren, vår fastighetsskötare får därför inte laga den.