Hemförsäkring och bostadsrättstillägget

I fastighetsförsäkringen ingår numera alla lägenheters bostadsrättstillägg som man tidigare själv fått försäkra via sin hemförsäkring (se bifogat dokument). Bostadsrättstillägget kostar 300-600 kr/år beroende på bolag. I och med att det nu ingår i vår gemensamma fastighetsförsäkring behöver man inte teckna det själv. Man måste dock fortfarande ha egen hemförsäkring, men bostadsrättstillägget behövs ej längre. En kopia på försäkringsavtalet i sin helhet finns att titta på utanför expeditionen. Ett utdrag mailades ut i samband med förra delägarinfo-mailet.

Omfärgning av fasad

Eftersom det blir en del putsskador i samband med fönsterrenoveringen (se punkten ovan) har vi insett att det är dumt och oansvarigt att göra fasadarbetet på Åsögatan mot gård innan man gjort fönsterrenoveringen på samma ställe. Fasadarbetet på Åsögatan är därför skjutet på framtiden, ingen ny starttid är satt. Ställningen kommer att försvinna när arbetet på terrassen till de nya lägenheterna är klar.

Renovering av fönster

Fönsterrenoveringen har inletts och det har tyvärr visat sig att renoveringsbehovet var betydligt mer omfattande än vad som kunnat förutses, en ny tidsplan och budget måste därför tas fram tillsammans med vår fönsterkonsult och Tre kronor. När vi vet mer exakt hur tidplanen kommer att se ut kommer vi ut med ny uppdaterad information, men vi kan med säkerhet säga att arbetet kommer att ta längre tid än 2 år. När Klippgatan mot gård, där arbete nu pågår, är klar kommer man att påbörja renoveringen på Borgmästargatan mot gård. Innan arbetet sätts igång på Borgmästargatan kommer man att göra en försyn i ett antal lägenheter för att bättre kunna räkna på tid och kostnader. Tre kronor aviserar, de är också medvetna om att folk är på semester, så de påbörjar arbetet hos de medlemmar som är hemma.

En följd av renoveringsarbetet är att fasaden släppt runt fönsterbågarna, vi kommer närmaste tiden titta på hur vi bäst, billigast och snyggast kan reparera de putsskador som uppstår i samband med renoveringsarbetet (putsen sitter löst sedan innan).

Byggarbeten i sommar

Vindsombyggnaden kommer att dra ned på tempot under byggsemestern, v 28-31, men visst arbete kommer att pågå under hela sommaren.

Takrenoveringen avslutas med slutbesiktning 29 juni.

Nyheter från föreningsstämman

Till stämman fanns två motioner inlämnade, en om att begränsa öppettiderna i miljörummet och en om att bygga en bastu. Motionen rörande miljörummet röstades ned och motionen om bastu bordlades. En grupp bastuintresserade (vem som helst får engagera sig) har fått i uppdrag att utreda frågan till nästa stämma, där ett förslag innehållande placering, byggkostnad, erforderliga krav, intresse hos medlemmarna samt praktisk hantering kring städning, bokning mm. ska presenteras. Motionen är bordlagd, så den kommer automatiskt upp igen på nästa stämma. Styrelsen kommer alltså inte engagera sig i denna fråga utan någon medlem får själv dra igång detta projekt tillsammans med andra frivilliga. Det går såklart att bolla med styrelsen, men vi kan inte avsätta tid för detta.

Stämmoprotokollet har skickats ut på mail.

Ny styrelse

På föreningsstämman valdes två nya ledamöter in och två lämnade efter många år av engagemang. Stort tack Kristina Österlund och Per Banker för ert arbete de senaste åren.

Styrelsen består nu av:

Kajsa Boström – ordf – uppg 4

Anna Raczko – vordf – uppg 4

*Ny* Shira Jacobs – uppg 2

*Ny* Lisa Melin – uppg 5

Patrik Wartia – sekreterare, uppg 5

Martin Camitz – uppg 6

Alex Maslov – uppg 8

Anders Rehnberg – uppg 8

Ann Kylén – kassör, uppg 9

Expeditionen har sommarstängt

Expeditionen har stängt i juli och första veckan i augusti. Vi kollar dock mailen kontinuerligt, så maila oss de frågor ni har. Vid akuta fastighetsfrågor kontakta Storholmen på 08-54587140. på