Trivsel på gården sommartid

Grillarna som står framme kan användas av alla, ställer man själv ner en egen grill får man vänta sig att grannarna använder även den. Grillkolsrester får endast slängas i plåttunnorna vid sophuset.

Tänk på att det är oerhört lyhört och att allt som sägs på gården, även i samtalston, hörs in i lägenheterna mot gården; så även från lägenheter med öppna fönster. Efter kl 22 ska det vara tyst, men tänk gärna på det även innan kl 22.

Allt som växer på gården för skördas. Plantera gärna framför er port eller i rabatterna.

Stadsodling

Lördag 28 maj kl 11 kickar vi igång vårt stadsodlingsprojekt. Vi kommer i sommar att odla sallad, mangold, bönor, ruccola, zucchini och tomater i pallkragar bredvid rabarbern. Alla är välkomna att plantera, vattna och skörda.

Trädgården är vår gemensamma oas. Här kan du sola, fika, bjuda kompisar på middag, grilla, plantera blommor m m.

Driftstopp i bredbandsnätet 31 maj – 2 juni

Med anledning av ombyggnationen av barnkrubban kommer vi att utföra omdragning och flytt av bredbandskablar och switchar i uppgång 6, 7 och 8. Nästa vecka kommer nya dragningar av bredbandskablar till varje lägenhet kopplas in manuellt i de nya switcharna. Installatören behöver ej tillträde till lägenheterna. Arbetet sker dagtid och inleds med uppgång 8. Värstafallscenariot är att lägenheterna i uppg 6, 7 och 8 är utan internet dagtid tisdag – torsdag nästa vecka (31 maj – 2 juni). Driftstoppet gäller både Bredband2 och Bredbandsbolagets kunder.

Boende i andra uppgångar bör inte drabbas av detta driftsstopp.

Driftstörningar i TV-nätet

Boende i uppgångarna under barnkrubban har sedan rivningen påbörjades i mars haft problem med att TV-bilden svajat. Det har berott på att skarvar skakat ifrån varandra och inbyggda (osynliga och okända) kablar har rivits ned när väggar rivits. Denna vecka har TV-ledningar dragits om i barnkrubban och i en del lägenheter under barnkrubban, förstärkaren har också flyttats. Det medförde ett driftstopp under måndagen och ett oupptäckt fel ledde sedan till att en av TV-slingorna ej var driftsatt, vilket ledde till att TV-rutan var svart till tisdagseftermiddagen. Vår installatör ber om ursäkt för misstaget. Installatören ber också de 3 bostadsrättsinnehavarna i uppg 7 och 8 som fortfarande inte gett tillträde för lagning av TV-slingan att kontakta dem omgående.

Omfärgning av fasad mot gård

Fasaden under barnkrubban, Åsögatan mot gård, är i mycket dåligt skick. Puts har lossnat på många ställen och en omfattande isskada finns bakom stuprännan. Då vi redan har ställning uppställd, har vi betsällt en omfärgning av hela fasaden. Det innebär att puts som sitter löst kommer att tas bort och alla hål kommer att lagas. Sen kommer hela fasaden att få ett nytt ytskit av puts och färgmatchas mot resten av gårdens gula kulör. All puts kommer inte att avlägsnas, endast lössittande. Byggställningen kommer att täckas med ett solskydd. Arbetet inleds i juni och pågår fram till vecka 27. Övriga fasader kommer inte att åtgärdas nu, utan tidigast om 5 år. Mer information om tidsplan kommer att anslås i berörda trapphus.

Byggbuller och kompensation

Arbetet med omläggningen av taket kommer att pågå till veckan innan midsommar. Ombygganden av barnkrubban till lägenheter pågår till byggsemestern vecka 28-31 och fortsätter sedan 3 veckor i augusti där eventuella anmärkningar från slutbesiktningen åtgärdas.

Bilningen som pågått de senaste veckan avslutades igår och i och med det kommer även bygghissen att användas betydligt mindre, då allt rivningsarbete nu är avslutat. Bygghissen kommer att stå kvar till vecka 27.

Frågan om kompensation för störning av byggprojekten har diskuterats inom styrelsen länge och frågan har lyfts av de som drabbats hårdast. Vi har rådgjort med vår fastighetsjurist om vad som är praxis. Det som komplicerar kompensationerna är att vi alla är delägare i fastigheten och en kompensation till drabbade delägare finansieras av de andra delägarna, till skillnad från hyreslägenheter där man har en hyresvärd-hyresgäst relation. Här är vi alla delägare som kompenserar varandra.

Inom fastighetsjuridiken talar man om nyttjandegrad av sin lägenhet och då avses att man under normala omständigheter har ett fullt nyttjande, 100%. Om man exempelvis saknar kök pga. en vattenskada som föreningen orsakat, minskar nyttjandet till omkring 60% då alla andra funktioner i lägenheten fortfarande finns kvar.

När det kommer till ljudstörningar, kompenserar man inte delägare för det, då ljudstörningar inte minskar nyttjandet av lägenheten. Ljuden kan vara inskränkande på tillvaron dagtid, men då vi har nyttjanderätt för bostäder och inte lokaler (ex. kontor) kan och ska vi inte kompensera för ljudstörningar dagtid, 0700-1700.

Den enda reella minskningen av nyttjande som vi kan kompensera för är de som får ökad insyn genom fönstren pga bygghissen och då måste ha sina persienner nedfällda dagtid. Detta är ett minskande av nyttjande då man inte kan få in dagsljus via sina fönster. Vår fastighetsjurist rekommenderar då en kompensation på 2.5-5% av avgiften. Styrelsen har beslutat att ge de drabbade maxkompensation (ett engångsbelopp), 5% av månadsavgiften, för hela perioden som bygghissen står på gården, ca 1 år. De som har minskning av nyttjande är de 4 lägenheterna i uppg 5 och de 4 lägenheterna uppg 6 som har bygghissen rakt framför sina fönster. Bostadsrättsinnehavarna av desssa lägenheter kommer alltså få 5% avdrag på avgiften under den perioden hissen står på gården.

Styrelsen kan inte kompensera på en högre eller annan nivå. Frågan kan självklart lyftas till en föreningsstämma, men styrelsens mandat medger inte att vi frångår praxis inom området och ger godtyckliga kompensationer.