Barnvagnsförråd

Barnavagnarna i Ljusets trappuppgångar har varit ett återkommande problem. På grund av brandskyddsföreskrifter får det ej förvaras barnvagnar i trapphusen. Detta har lett till att boenden med barnvagnar tidigare har varit hänvisade till att ta upp sina vagnar till lägenheterna.

Från och med november 2003 har vi rensat ut ett rum i gårdshuset och gjort det tillgängligt för att ställa in barnvagnar. För att komma in i rummet används HN-nyckeln, det vill säga samma som till trapphusen och tvättstugan.

Barnvagnsförråd

Barnavagnarna i Ljusets trappuppgångar har varit ett återkommande problem. På grund av brandskyddsföreskrifter får det ej förvaras barnvagnar i trapphusen. Detta har lett till att boenden med barnvagnar tidigare har varit hänvisade till att ta upp sina vagnar till lägenheterna.

Från och med november 2003 har vi rensat ut ett rum i gårdshuset och gjort det tillgängligt för att ställa in barnvagnar. För att komma in i rummet används HN-nyckeln, det vill säga samma som till trapphusen och tvättstugan.

Barnvagnsförråd

Barnavagnarna i Ljusets trappuppgångar har varit ett återkommande problem. På grund av brandskyddsföreskrifter får det ej förvaras barnvagnar i trapphusen. Detta har lett till att boenden med barnvagnar tidigare har varit hänvisade till att ta upp sina vagnar till lägenheterna.

Från och med november 2003 har vi rensat ut ett rum i gårdshuset och gjort det tillgängligt för att ställa in barnvagnar. För att komma in i rummet används HN-nyckeln, det vill säga samma som till trapphusen och tvättstugan.

Barnvagnsförråd

Barnavagnarna i Ljusets trappuppgångar har varit ett återkommande problem. På grund av brandskyddsföreskrifter får det ej förvaras barnvagnar i trapphusen. Detta har lett till att boenden med barnvagnar tidigare har varit hänvisade till att ta upp sina vagnar till lägenheterna.

Från och med november 2003 har vi rensat ut ett rum i gårdshuset och gjort det tillgängligt för att ställa in barnvagnar. För att komma in i rummet används HN-nyckeln, det vill säga samma som till trapphusen och tvättstugan.

Nya torktumlare

Nya torktumlare har nu beställts till tvättstugorna 1 och 3. Installation kommer troligen ske under första veckan i oktober.

De beställda torktumlarna är av samma typ som den som redan finns i den obokningsbara tvättstugan. Eftersom kapaciteten på dessa är betydligt högre än på de äldre torktumlarna kommer det i tvättstuga 1 att enbart sättas in en som ersättning för de två gamla.

Nya torktumlare

Nya torktumlare har nu beställts till tvättstugorna 1 och 3. Installation kommer troligen ske under första veckan i oktober.

De beställda torktumlarna är av samma typ som den som redan finns i den obokningsbara tvättstugan. Eftersom kapaciteten på dessa är betydligt högre än på de äldre torktumlarna kommer det i tvättstuga 1 att enbart sättas in en som ersättning för de två gamla.

Nya torktumlare

Nya torktumlare har nu beställts till tvättstugorna 1 och 3. Installation kommer troligen ske under första veckan i oktober.

De beställda torktumlarna är av samma typ som den som redan finns i den obokningsbara tvättstugan. Eftersom kapaciteten på dessa är betydligt högre än på de äldre torktumlarna kommer det i tvättstuga 1 att enbart sättas in en som ersättning för de två gamla.

Nya torktumlare

Nya torktumlare har nu beställts till tvättstugorna 1 och 3. Installation kommer troligen ske under första veckan i oktober.

De beställda torktumlarna är av samma typ som den som redan finns i den obokningsbara tvättstugan. Eftersom kapaciteten på dessa är betydligt högre än på de äldre torktumlarna kommer det i tvättstuga 1 att enbart sättas in en som ersättning för de två gamla.